Cum se va desfășura activitatea în comuna Cumpăna în timpul Stării de Alertă

Intrarea în comuna Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu
Intrarea în comuna Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu

Comitetul pentru situații de Urgență Cumpăna a decis modul în care activitatea din comună va avea loc pe perioada Stării de Alertă. Iată deciziile puse în aplicare începând cu data de 15 mai 2020.

  1. În spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.
  2. Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;

c) respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier;
d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal.

3. Instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3oC;
c) să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.

4. Operatorii de transport persoane, publici şi privaţi, îşi organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.

5.(1) Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, concerte sau orice alte întruniri în spaţii deschise, precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele activităţi:
a)activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maximum 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
b)activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
c)activităţile de pregătire a sportivilor de performanţă în cantonamente, care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
d)activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor şi al sălilor de expoziţii care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
e)activităţile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi altele asemenea, care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

6. ( 1)Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) activităţile de preparare a hranei, cât şi
de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service”, livrare la client, “take-away” etc.

7. Se instituie obligativitatea menţinerii funcţionării centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi impunerea unor condiţii de izolare a personalului pe perioada prezenţei la serviciu.

8. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a răspândirii infecţiilor.

9. Se reia asigurarea asistenţei medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au potenţial de agravare, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare, precum şi activităţile de internare a pacienţilor care nu sunt urgenţe medicale, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID, cu menţinerea interdicţiilor de acces a aparţinătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienţilor internaţi.

10. (1)Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuinţă împreună cu familia/aparţinătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru măsura mai sus menţionată sau solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţi.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:

a)conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

b)membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

c)piloţii de aeronave şi personalul navigant;

d)mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, şi care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

f)lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Moldova, nu prezintă simptome asociate COVID-19;

g) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

h) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;

j)membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;

k)angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.

(3)Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligate să suporte contravaloarea cazării şi hrănirii pe perioada carantinei instituţionalizate.
(4)Persoanele aflate în carantină instituţionalizată la data de 15.05.2020 rămân în carantină în spaţiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

11. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

(2) Cu aceeaşi dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepţia locurilor de joacă pentru copii şi cu respectarea măsurilor generale de prevenire şi protecţie.

(3) Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane, cu următoarele excepţii:

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
d)deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e)deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
f)deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
g)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
h)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
i)deplasarea pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;
k) deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

(4)La solicitarea instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin. (3) se justifică prin declaraţie pe propria răspundere.

(5) Nu este necesara completarea declaratiei pe propria raspundere de catre persoanele care se deplaseaza in afara localitatii de domiciliu sau resedinta, in interiorul Zonei Metropolitane Constanta (Municipiul Constanta, orasele Navodari, Eforie, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol si comunele 23 August, Costinesti, Mihail Kogalniceanu, Cumpana, Valu Lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu si Poarta Alba).

12. (1) Se menţine măsura suspendării cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar.
(2) Se permite desfăşurarea, după data de 2.06.2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale în condiţiile respectării măsurilor de prevenire.

Art. 2 Programul de functionare al agentilor economici este cel stabilit prin H.C.L. nr. 79 / 23.04.2019 aplicabil inaintea instituirii STARII DE URGENTA in data de 16 martie prin Decretul nr. 195/2020, cu respectarea prevederilor mentionate mai sus.

Art. 3 Incepand cu data de 15.05.2020 , se permite accesul in CIMITIRELE de pe raza comunei Cumpana , cu respectarea masurilor mentionate la pct. 1, pct. 3, lit. a) pct. 11 alin. 1).

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Cumpăneni.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe cumpaneni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*