Ședință a Consiliului Local Cumpăna pe data de 30 iulie

Primăria Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu / Cumpaneni.ro
Primăria Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu / Cumpaneni.ro

O nouă ședință a Consiliului Local Cumpăna va avea loc pe data de 30 iulie, pe ordinea de zi aflându-se 26 de proiecte de hotărâre.

În dezbaterea consilierilor locali se află un proiect privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în cadrul unitățior de învățământ din comuna Cumpăna pentru lunile martie și mai și altul privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al comunei Cumpăna.

Un alt proiect de hotărâre se referă la înființarea, organizarea și funcționarea Compartimentului Creșă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cumpăna.

Proiectele de hotărâre împreună cu documentația de bază pot fi consultate pe site-ul Primăriei Cumpăna la adresa www.primaria-cumpana.ro, secțiunea Monitorul oficial local sau la Compartimentul Juridic și contencios, monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Cumpăna.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei Cumpăna, iar cei interesați pot trimite propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind conținutul actelor normative.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*