Decizii noi pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus la Cumpăna. Piața rămâne deschisă și localnicii au voie să iasă la pescuit

Intrarea în comuna Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu
Intrarea în comuna Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu

Comitetul Local pentru situații de Urgență Cumpăna a adoptat, la 10 aprilie, noi decizii legate de prevenirea răspândirii noului coronavirus. Aceste decizii sunt bazate pe ordonanța militară 8 emisă de Guvernul României cu o noapte înainte.

Art. 1 Incepand cu data de 10.04.2020 se instituie urmatoarele masuri la nivelul u.a.t. comuna Cumpana in contextul riscului de raspandire a infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 , ca urmare a prevederilor Ordonantei nr. 8 din 9 aprilie 2020 MILITARA , privind masuri de prevenire a raspandirii COVID – 19 :

1. Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a titularilor autorizaţiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial şi acvacultură, precum şi pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activităţi.
2. Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locaţia stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calităţii de apicultor se face cu adeverinţa ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile judeţene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calităţii de apicultor şi a proprietăţii asupra stupilor.
3. Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei pentru achiziţia de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule şi servicii de reparaţii auto.

Art. 2 (1) Piaţa Agroalimentara Cumpana rămâne deschisa pe toată perioada stării de urgenţă, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producţie a
produselor agroalimentare până şi de la piaţa agroalimentară şi accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a certificatului de producător.

Art. 3 (1) Se interzice, pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice şi private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Aparţinătorii/Susţinătorii/Reprezentanţii legali ai beneficiarilor serviciilor
prevăzute la alin. (1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa aparţinătorilor/susţinătorilor/ reprezentanţilor legali dacă îşi asumă, pe propria răspundere, că au condiţii corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Art. 4 În situaţia în care furnizorii de servicii sociale care nu au resurse proprii de cazare pentru personalul angajat al centrelor mentionate la art. 3 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pe raza de competenţă a cărora funcţionează serviciile sociale au obligaţia identificării şi asigurării, în proximitatea acestora, de spaţii pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia, precum şi asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reşedinţa acestuia şi invers, cu respectarea măsurilor de protecţie şi prevenire a infecţiei.

Art. 5 Administratia publica locala va realiza lucrari de dezinfectie a scarilor de bloc si a imprejurimilor blocurilor de locuinte de pe raza comunei Cumpana, inclusiv a celor in care sunt situate locuintele de tip ANL.

Art. 6 Asociatiile de proprietari / locatari ai imobilelor mentionate la art. 5 au obligatia ca din fonduri prioprii sa monteze dispozitive cu solutii dezinfectante la intrarile in imobile, asigurand alimentarea si realimentarea acestora.

Art. 7 (1) Obligativitatea agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Cumpana de a respecta în continuare obligațiile permanente ce vă revin în ceea ce privește desfășurarea activității în condiții de siguranță, atât pentru locuitorii comunei care se aprovizionează cu bunurile necesare, cât și a angajaților dumneavoastră, comunicate prin adresele anterioare.
(2) In zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale,
( Pastele Catolic si Pastele Ortodox) agentii economici de pe raza comunei Cumpana au posibilitatea prelungirii programului de funcționare până la ora 21:30.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul Comunei Cumpăna, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cumpăna.

Art. 9 Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică și se comunică locuitorilor comunei Cumpana, precum și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cumpăna, direct implicate în implementarea măsurilor dispuse.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Cumpăneni.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe cumpaneni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*