Consiliul Local Cumpăna se reunește în ședință extraordinară

Primăria Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu / Cumpaneni.ro
Primăria Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu / Cumpaneni.ro

Consilierii Locali din Cumpăna sunt convocați în ședința lunii iunie, pe data de 25, începând cu ora 17.00, la Căminul Cultural din localitate.
Iată ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 3. Proiect de hotărâre privind primirea elevilor și a cadrelor didactice care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare – etapa județeană 2019-2020, etapă județeană învățământ preuniversitar, comuna Cumpăna, Jud. Constanța, precum și la competițiile sportive – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, dacă pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului cu SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență familiei Gavrilă Elena, cu domiciliul în comuna Cumpăna – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe tip ANL între titularii contractelor de închiriere nr. 14837/05.122017 (Gheorghe Georgeta)și nr. 3340/25.02.2019 (Dămian – Ionela Ancuța) – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor acordate oferite de bonă – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 748 mp situat în comuna Cumpăna, strada Alexandru Lăpușneanu nr.33, în două loturi – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică pentru terenul situat în comuna Cumpăna cu o suprafață de 1.000 mp, Lot 2/1 din strada Tipografiei nr.2, identificat cu numărul cadastral 111551 în vederea desfășurării unei activități economice, aprobarea studiului de oportunitate, a documentației de atribuire și a caietului de sarcini pentru obiectivul menționat – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică pentru terenul situat în comuna Cumpăna cu o suprafață de 1.500 mp, Lot 2/2 din strada Tipografiei nr.2, în vederea desfășurării unei activități economice, aprobarea studiului de oportunitate, a documentației de atribuire și a caietului de sarcini pentru obiectivul menționat – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite ANL în regim de închiriere – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției “Modernizare sistem de iluminat stradal în comuna Cumpăna” prin înlocuirea lămpilor neperformante – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 14. Proiect de hotărâre privind acordul pentru demararea procedurii de casare a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar aflate în dotarea Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” – Inițiator Primar Mariana Gâju.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Cumpăneni.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe cumpaneni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*