Consiliul Local Cumpăna se reunește în ședință extraordinară

Primăria Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu / Cumpaneni.ro
Primăria Cumpăna. FOTO Adrian Boioglu / Cumpaneni.ro

Consilierii Locali din Cumpăna sunt convocați în ședința lunii iunie, pe data de 25, începând cu ora 17.00, la Căminul Cultural din localitate.
Iată ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 3. Proiect de hotărâre privind primirea elevilor și a cadrelor didactice care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare – etapa județeană 2019-2020, etapă județeană învățământ preuniversitar, comuna Cumpăna, Jud. Constanța, precum și la competițiile sportive – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, dacă pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului cu SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență familiei Gavrilă Elena, cu domiciliul în comuna Cumpăna – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe tip ANL între titularii contractelor de închiriere nr. 14837/05.122017 (Gheorghe Georgeta)și nr. 3340/25.02.2019 (Dămian – Ionela Ancuța) – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor acordate oferite de bonă – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 748 mp situat în comuna Cumpăna, strada Alexandru Lăpușneanu nr.33, în două loturi – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică pentru terenul situat în comuna Cumpăna cu o suprafață de 1.000 mp, Lot 2/1 din strada Tipografiei nr.2, identificat cu numărul cadastral 111551 în vederea desfășurării unei activități economice, aprobarea studiului de oportunitate, a documentației de atribuire și a caietului de sarcini pentru obiectivul menționat – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică pentru terenul situat în comuna Cumpăna cu o suprafață de 1.500 mp, Lot 2/2 din strada Tipografiei nr.2, în vederea desfășurării unei activități economice, aprobarea studiului de oportunitate, a documentației de atribuire și a caietului de sarcini pentru obiectivul menționat – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite ANL în regim de închiriere – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției “Modernizare sistem de iluminat stradal în comuna Cumpăna” prin înlocuirea lămpilor neperformante – Inițiator Primar Mariana Gâju.
 14. Proiect de hotărâre privind acordul pentru demararea procedurii de casare a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar aflate în dotarea Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” – Inițiator Primar Mariana Gâju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*